У цій категорії розміщені курси, які читаются для потоків факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, а також для інших підрозділів Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

Підкатегорії
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
7 семестр
8 семестр
Потокові дисципліни для ОКР "СПЕЦІАЛІСТ" та ОКР "МАГІСТР"
  • За останні десятиліття проблема дослідження феномену психологічного „вигорання” стала дуже гострою. Актуальність цієї проблеми обумовлена високими проблемами суспільства до особистості психолога-практика, так як професія практичного психолога володіє великою соціальною важливістю. Багаточисельні дослідження показують, професії працівників психологічної служби – одна з тих, яка у великій мірі поставлена під загрозу психічного вигорання. Це пов’язано з тим, що праця практичного психолога характеризується дуже високим емоційним завантаженням. Відома велика кількість емоціогенних факторів, як об’єктивних, так і суб’єктивних, які мають негативний вплив на працю психолога, викликаючи емоційну напругу та стрес. Також, професія практичного психолога є однією з професій альтруїстичного типу, що підвищує вірогідність виникнення психічного вигорання. Багаточисельні емоціогенні фактори викликають почуття незадоволеності, накопичення втоми, що призводить до професійної кризи, виснаження та вигорання.