• Навчальна дисципліна «Психологія перфекціонізму» є нормативною дисципліною в професійно-педагогічній підготовці фахівців напряму «Психологія».

    Мета викладання дисципліни: висвітлення теоретико-методологічних аспектів психології перфекціонізму.

    Завдання вивчення дисципліни: ознайомити із загальними поняттями сфери перфекціонізму й основними методами її діагностики; розкрити діагностичну стратегію і можливості полівимірної шкали перфекціонізму П. Хьюітта і Г. Флетта; навчити використовувати теоретичні й емпіричні матеріали курсу в різних галузях психології.