• Соціальна робота - галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню.

    Навчальна дисципліна «Соціальна робота» ознайомлює студентів з основними теоретичними та методологічними аспектами соціальної роботи, формує цілісну картину розуміння соціальної роботи як науки, навчальної дисципліни і практичної діяльності.

    Вивчення цього курсу є базовим у навчальній програмі професійної освіти психологів.

  • Курс «Психологія лідерства» - присвячений розгляду основних проблем становлення особистості лідера, впливу лідерства на групову динаміку, типам лідерства, основним компонентам лідерської діяльності, основам конфліктології. Під час вивчення даного предмету передбачається аналіз теорій психології лідерства та дослідження особистісно-професійних утворень лідера, феноменологічних та професійних характеристик організаторської діяльності лідера.

     Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів зі змістом поняття лідерства в управлінні організацією; типами підходів до вивчення лідерства; теоріями лідерських якостей; концепціями лідерської поведінки; акмеограмою ідеальної моделі лідера.