• Основи психології впливу – психологічна дисципліна, що вивчає вплив, який людина здійснює на переконання, установки та поведінку інших людей, допоможе зрозуміти суть і процес здійснення психологічного впливу, його види і категорії (конформізм, поступливість, підкорення), познайомитися зі способами та стратегіями впливу (імператив, маніпуляція, розвивальна), виявити психологічні особливості особистості, які сприяють здійсненню впливу і навпаки, схильності до сприйнятливості соціального впливу (міжособистісного чи групового); визначити, у яких ситуаціях людина дозволяє, щоб на неї впливали інші. Категорія впливу – фундаментальна не лише в теоретичній психології, але й в майбутній професійній діяльності психологів, відмітна риса якої – впливати на людей (через групові тренінги, психотерапію, ділові ігри, навчання методам управління, ділового спілкування, ін.).

    Мета засвоєння курсу «Основи психології впливу» – сприяти формуванню у студентів адекватного уявлення про специфіку предмета даного курсу та можливості практичного застосування знань з психології впливу в повсякденному житті; розумінню ключових понять і проблем цієї дисципліни, а також застосуванню психологічних знань для аналізу та пізнання власної особистості, удосконалення своєї поведінки та спілкування; розкрити взаємозв’язок психології впливу з іншими науками, які впливають на її досягнення в процесі її розвитку; вдосконалити здатність розуміти з наукової точки зору події, що відбуваються в нашому світі. 

  • Програма курсу «Психологія медіації» спрямована на формування у студентів професійних умінь та навичок прогнозування, передбачення, врегулювання, вирішення та подолання наслідків конфліктів в різних сферах психологічної практиці. Окрім системи теоретичних положень студенти вивчають практичні засоби вирішення конфліктної ситуації: посередництво, ведення переговорів, арбітраж та ін.

  • Сучасні напрямки зарубіжної психології
  • Теоретичні основи психологічної допомоги сім'ї