• Основною метою курсу «Тренінг психології спілкування» є: ознайомлення з теоретичними основами курсу, особливостями застосування психотренінгу для розвитку соціально-психологічної компетентності особистості, комунікативних здібностей, підвищення ефективності комунікації та розвитку здібностей пізнання себе і інших у процесі спілкування; формування активної стратегії конструктивної взаємодії при спілкуванні з партнерами; формування практичних навичок; складання і проведення психотренінгових програм; проведення різного роду структурованих і неструктурованих виступів перед різними аудиторіями.

 • Основною метою курсу є оволодіння студентами основними законами ораторського мистецтва і ефективної комунікації, у формуванні у них готовності та здатності до підготовки та виголошення переконуючих, надихаючих та спонукаючих промов.

  Загальну мету дають змогу реалізувати такі завдання:

  • ознайомлення студентів з:

  – психологічними поглядами на красномовство,

  – методологічними і теоретичними основами дисципліни;

  – основними механізмами красномовства;

   • засвоєння студентами основних понять дисципліни, культурних здобутків сучасної цивілізації у галузі красномовства, психологічних механізмів впливу та аналізу особистості мовця;
   • формування у студентів позитивного ставлення й мотивації до застосування моделей ефективного застосування мови;
   • збагачення досвіду ефективного самовираження та адекватного розуміня
   • стимулювання пізнавального інтересу студентів до оволодіння широкою сферою стосунків окремої людини зі світом, що виявляється у слові та мові.
  Самореєстрація: Основи риторики