Резерв

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  ()
Courses 
Акмеологія з основами психології кар'єри
Антропологія
Вступ до спеціальності (Кафедра психології)Information
Вікова та педагогічна психологія (інші спеціальності)
Диференційна психологія
Діяльність служби телефону довіри
Етика і психологія сімейного життя
Етнопедагогіка (соц. пед)
Етнопедагогіка України
Загальна психологія (для інших спеціальностей)Information
Кризові стани особистості
Магістерська практика студентів напряму "Соціальна педагогіка"Information
Менеджмент соціально-педагогічної роботи 8 с.
Методика виховної роботи (для студентів факультету іноземних мов)
Методика виховної роботи у ВНЗ
Методика корекційно-педагогічної роботи
Методика навчання освітньої галузі "Математика" (початок)
Методика навчання освітньої галузі "Математика" (продовження)
Методика навчання освітньої галузі "Природознавство" (завершення)
Методика навчання української мови (за-ня)