Підкатегорії
9 СЕМЕСТР
10 СЕМЕСТР
  • Курс «Соціальні та політичні конфлікти» є обов’язковою дисципліною, призначеною для викладання студентам спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (7.03010201 «Психологія»). 

    Соціальні та політичні конфлікти – дисципліна, спря­мована на вивчення студентами основних понять і термінів, специфіки ведення і розвитку конфлікту, з метою врегулювання конфліктів під час професійної діяльності.