• Анотація курсу

    Навчальний курс „Соціальна педагогіка” розкриває науково-теоретичні й практичні проблеми соціальної педагогіки; напрями соціально-педагогічної діяльності, широкий спектр професійної компетенції фахівця. Зміст дисципліни ілюструє особливості розвитку й формування особистості на всіх етапах життя, у різних соціальних інститутах; загальні питання методики та технологій соціально-педагогічної діяльності, специфіку роботи соціального педагога з різними категоріями дітей, молоді й дорослих.