• Навчальна дисципліна «Психологія культури» є вибірковою дисципліною в професійно-педагогічній підготовці фахівців напряму «Психологія».

    Мета вивчення курсу полягає у формуванні міждисциплінарного дослідницького простору, що охоплює галузі психології, культурології та інших наук і дає можливість описувати й вивчати культурні феномени з використанням наукового апарату як психології, так і культурології. Це дозволить уникнути редукціонізму, що нівелює специфіку різних дисциплін і знижує глибину бачення проблеми.

    Завдання курсу: детально ознайомити з основними поняттями сучасної психології культури; формувати вміння виокремлювати в елементах культури психологічні особливості і детермінацію психологічними процесами; розвивати уміння аналізувати явища культури з опорою на знання психології.

  • Для психологів знання особливостей гендерної диференціації та соціалізації стає досить важливим, адже вони допомагають кращому розумінню внутрішнього світу клієнтів, специфіки виникнення ти чи інших психологічних проблем, вбагатьох вузах курс «Гендерна психологія» включається в навчальний план як обов'язковий для всіх студентів, які випускаються за спеціальністю "Психологія".

    Зміст даного курсу орієнтовано на аналіз розвитку гендерних досліджень у рамках психологічної науки, а також заглиблене освоєння гендерних проблем у контексті психологічного знання.